ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Una caixa amb gafes d’estendre la roba
-“Marcianets i terrícoles”: En el centre d’aquest espai es col·loca una caixa amb gafes d’estendre roba. Un alumne que farà de “Marcianet”. Aquest jugador es col·locarà una gafa en algun lloc visible de la samarreta i anirà a atrapar els “Terríoles”. Cada cop que n’atrapa un, aquest es converteix en “Marcianet” i haurà d’agafar una gafa i col·locar-se-la a la samarreta.  D’aquesta manera ja podrà atrapar els altres.
OBSERVACIONS:
Anuncis