ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 3 – 5
AUTOR: Miren Garralda PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Paquet de pomes”: N’hi ha un que dirigeix. Tots els jugadors es distribueixen per l’espai de manera arbitrária, guardant certa distáncia entre ells; ni massa junts, ni massa separats. El que fa de capitá crida, Pomeres de 2! S’agrupen formant les “pomeres” tal com s’ha manat. Un cop  agrupades, canten i ballen al ritme de la cançó segons les pometes manades pel capitá. Diríem: Dos pometes té el pomer, de dos una…
OBSERVACIONS: Font: “Jocs  populars: i tu, a què jugues?” Imma Marin

Més informació a: http://www.xtec.es/~mgarrald/escola/activita/jocperdu/jocperdu.htm

Anuncis