ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Popular PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La cucafera”: Un fa de rei i dóna ordres. Quan aquest diu una ordre sense dir la paraula “Cucafera”, hauran de restar quiets. Quan els infants s’equivoquen, el “rei” fa broma dient: ei! despistats, o ai! que us enredo!… El joc és més dívertit quan més divertides originals siguin les ordres.
OBSERVACIONS: Font: Joc popular

Observacions: Pot introduir-se la variant de que el jugador que s’equivoqui pagui penyora.

Més informació a: http://www.xtec.es/~mgarrald/escola/activita/jocperdu/jocperdu.htm

Anuncis