ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Mauro Presini PAÍS: Itàlia ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Un due tre, per le vie di Roma”: El que para es posa en un lloc contra una paret i girat d’esquena als altres jugadors, que han d’estar força lluny.  Quan el qui para diu “Un due tre, per le vie di Roma” els nens se li han d’acostar sense ser vistos. El qui para, a penes ha acabat de dir “un due tre, per le vie di Roma”, es gira per veure si tots els jugadors estan immòbils.  Qui es belluga torna al lloc de sortida.
OBSERVACIONS: Idem que “1,2,3, pica paret”
Anuncis