ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Rafael Badia PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 5 pedretes per concurs, es poden intercaniviar
-“Pedra alta”: per torns es realitzen cinc proves amb cinc pedretes. Cada cop que un jugador aconsegueix fer bé una prova passa a la següent. Quan falla, passa el torn a un altre jugador.  Guanya el primer que aconsegueix realitzar les cinc proves. 1: 4 pedres al terra i una a la mà, aquesta es llança enlaire i s’ha de recollir una i agafar l’altre, i així fins recolllir les cinc, la prova dos serà idem recollint-ne 2…
OBSERVACIONS:
Anuncis