ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Lletres
-“Lletres al terra”: s’escampen o es dibuixen pel gimnàs diverses lletres totes diferents, l’educador dirà una de les lletres, i sumarà un punt el primer que la trobi, seguidament se’n dirà una altra, que també farà sumar un punt al primer que la trobi i així successivament fins que algú sumi 5 punts o fins que l’educador aturi el joc, moment en el qual es preguntarà qui ha aconseguit més punts.
OBSERVACIONS:
Anuncis