ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Les cintes”: Es designa una venedor@ i una comprador@ i la resta són cintes.  La venedora diu a cau d’orella a les cintes el color que tenen. A continuació la compradora diu un color.  El nen o nena que el té, surt corrent cap a un lloc prèviament determinat i torna a la “venda”. La compradora intenta atraparlo i si ho fa, el posa en un lloc determinat (està comprada).  El joc acaba quan totes les cintes estan comprades.
OBSERVACIONS:
Anuncis