ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La cucaracha”: Es forma un cercle amb els alumnes agafats de les mans.  Un d’ells es col·locarà al centre del cercle (aquest serà la “cucaracha”).  En el moment que indiqui el mestre, tots començaran a cantar la cançó.  En aquest moment, tots comencen a córrer.  El que era al centre començarà a perseguir els seus companys.  El qui sigui atrapat farà de “cucaracha”.
OBSERVACIONS:
Anuncis