ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Fitxes
-“La crida dels animals”: Cada alumne tindrà una fitxa amb un animal.  Es tria 4 alumnes, cada un d’ells amb una fitxa d’un animal diferent, que faran de “mare”.  Les mares se situaran a cada un dels angles de la pista.  Al senyal del mestre, els alumnes van cap als angles.  Quan es troben amb la mare, faran el soroll de l’animal que representa la seva fitxa, i la mare contestarà amb el seu.  Si coincideixen, es col·locarà al costat de la mare, si no buscarà la seva.  Guanya el grup d’animals que abans hagi reunit tots els seus.
OBSERVACIONS: Es pot posar la fitxa del caçador, que caçarà a peus junts
Anuncis