ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 10
AUTOR: joe.joe PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Cada alumn@ un “matasuegras”

(Per Nadal es podem reciclar els espanta-sogres )

-“Juguem amb l’espanta-sogres”: Amb el matasuegras juguem a a fer gol (a tombar un vas de plàstic) amb una pilota de ping-pong. Conduim per terra un globus amb el matasuegras. Aguantar un globus entres 4 alumnes amb els matasuegras
OBSERVACIONS:
Anuncis