ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Desconegut PAÍS: Romania ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Els ratolins i el gat”: En rotllana, al centre un “ratolí” i a fora el “gat”. El gat ha d’atrapar al ratolí.  Els jugadors de la rotllana faciliten la feina al ratolí permetent-li d’entrar i sortir de la rotllana, aixecant les mans. Però compliquen l’entrada del gat. Un cop atrapat o si passa molta estona s’escolliran dos nous participants.
OBSERVACIONS: Es pot limitar el temps 30″
Anuncis