ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El gelader”: El mestre comença essent el gelader.  Estarà dintre d’un semicercle determinat.  Els infants fora d’aquest semicercle van demanant gustos de gelats i el mestra anira dient “no” o “sí”.  En el moment que digui “sí” començarà a empaitar els nens i n’atraparà uns quants, que passaran a ser ajudants.
OBSERVACIONS:
Anuncis