ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Nina Koptiug PAÍS: Rússia ESPORT: CAP
MATERIAL: Dibuixos de circ
-“El circ”: Es dibuixen quadrets amb dibuixos de circ. Tires els daus i vas a parar a un quadrat.  És un joc de tauler amb moltes trampes que tu t’inventes. No importa quanta gent hi juga. Tots els quadrets estan numerats de l’1 al 120. El primer jugador que arriba al punt 120 guanya.
OBSERVACIONS:
Anuncis