ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 cercles: 1 de petit i un de gran
-“Sortir del cercle”: Els del cercle gran conten en veu alta, quan diuen el número que els de l’interior tenien prèviament pensat, els de l’interior han de fugir fora dels dos cercles sense ser tocats. Es recompten els tocats i es canvia de rol
OBSERVACIONS:
Anuncis