ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Popular PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 corda llarga
-“Si la barqueta es tomba”: En els dos primers versos la corda es balanceja per baix i el que salta, l’ha d’anar travessant. Quan comença el tercer vers s’alça la corda rodant normal fins el final.
OBSERVACIONS:
Anuncis