ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Quina figura?”: Els alumnes corren per l’espai i a la senyal busquen la figura que se’ls diu: ” rodona, quadrat…”
OBSERVACIONS: En parelles o grups reduïts
Anuncis