ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Cicle Inicial EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Qui assenyala més ràpid…”: El mestre diu una part del cos, el que l’assenyala més ràpid suma un punt
OBSERVACIONS:
Anuncis