ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1/2 pilotes per alumne
-“Que no caigui la pilota”: Els alumnes tindran una pilota d’espuma en el palmell de la mà, hauran de passar per sobre la barra d’equilibri sense que se’ls caigui al terra
OBSERVACIONS: 2 pilotes
Anuncis