ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
– “Què és?”: Un del grup s’envena els ulls, i mitjançant el tacte d’un objecte, ha d’endivinar què és
OBSERVACIONS:
Anuncis