ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Paquets”: Els nens corren dins d’un terreny delimitat. El mestre diu un número i els nens s’ajunten segons el nombre cridat. Els nens que no s’agrupin correctament fan la següent ronda una volta al camp a peu coix.
OBSERVACIONS: Els no agrupats poden fer la volta de diferents formes, cada vegada una variable nova.
Anuncis