ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota
-“Països”: En rotllana, al mig hi seu el qui para que té una pilota a la mà. Tira la pilota a l’aire al mateix temps que diu un país.  El nen que té el nom d’aquest país ha de correr a agafar la pilota abans no caigui a terra.  Si no ho aconsegueix és eliminat. El qui para ha d’anar dient tots els països que els altres jugadors han triat.  Guanya el que agafa la pilota més vegades.
OBSERVACIONS:
Anuncis