ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: una corda llarga
-“Olla barrejada”: En aquest joc entra el primer saltador, quan s’acaba de dir el segon vers ha d’entrar el segon saltador, i quan s’acaba de dir el quart vers ha de sortir el primer. I així succesivament amb el tercer, quart …
OBSERVACIONS:
Anuncis