ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 con per alumne o tub de paper de wàter
-“Mirem al voltant”: Amb un con es mira l’objectiu que es diu, s’utilitza l’ull que es vol
OBSERVACIONS:
Anuncis