ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Júlia Arza Rovira PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 corda llarga
-“Mig, un i mig, dos i mig…”: Els salts sencers es fan normal per quan has de fer el mig, és aconsellable saltar de costat i aixecar una cama i la corda queda parada.
OBSERVACIONS:
Anuncis