ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota per nen i material divers pels mecànics per arreglar les pilotes (cons, cordes…)
-“Mecànics”: Cada nen escull una pilota que fa de cotxe, la faran rodolar per terra amb una sola mà, si xoquen amb un altre company o amb la paret, aniran al taller a reparar l’auto. En el “taller” hi troben uns companys que són mecànics i els arreglen el cotxe
OBSERVACIONS: Mà o peu
Anuncis