ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“L’ombra”: En parelles, un alumne va corrent per la pista i el seu company fa “l’ombra” imitant tots els moviments del primer: salts, moviments de braços, canvis de direcció i d esentit, parades i tot allò que se’ls ocurreixi als alumnes.
OBSERVACIONS: A la senyal grups de 4, de 8 i sempre imitant el primer, canvia el cap per la cua…
Anuncis