ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: VARIS
MATERIAL: 1 pilota per parella
-“Llanç i recep en parelles”: En parelles, recorren lliurement l’espai, tot passant-se la pilota de diferents maneres. Es poden ajudar de la paret, el terra per passar-la al company.
OBSERVACIONS: Diferents objectes no perillosos, amb el peu
Anuncis