ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Les croquetes”: Els alumnes al sentir la paraula “croqueta”, es transformen en aquestes i rodolen pel gimnàs correctament, evitant els xocs
OBSERVACIONS: Es pot fer en files o organitzadament si s’escau
Anuncis