ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 guix per parella
-“La silueta”: Un membre de la parella marca amb un guix la silueta de l’altre, després canvien el rol, i comparen les dues siluetes. També poden marcar al terra les parts del cos
OBSERVACIONS:
Anuncis