ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical
-“La serp encantada”: Els alumnes s’estiren, si escolten música, un dels dos braços s’aixeca i es belluga com si fós una serp encantada, si es para la música la serp s’adorm
OBSERVACIONS:
Anuncis