ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical
-“La sardana de l’avellana”: Es fa una rotllana i es van donar voltes tot ballant la cançó de la sardana de l’avellana.
OBSERVACIONS:
Anuncis