ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Rafael Badia PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Botons, grans i petits
-“La puça”: Es col·loquen al voltant d’una taula gran recoberta d’una manta. Al centre s’hi col·loca un got o una tassa. Cada jugador té un botó gros i un cert nombre (4 o 5 és suficient) de botons més petits. Per torn cada jugador farà saltar un botó dels petits pressionant damunt d’ell per un costat amb el botó gros (la manta facilita el salt) i intentarà fer-lo entrar dintre el got. Qui 1r entra els seus botons al got guanya.
OBSERVACIONS:
Anuncis