ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Mitjà EDAT: 8 – 12
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La maleta”: Tots en rotllana. Un comença la frase: “Jo a  una illa deserta portaria: ……” i diu el nom de quelcom que ell portaria. Un cop dit, el del costat fa el mateix i diu l’objecte anomenat més un que portaria ell. Així successivament, fins a passar tots els nens.
OBSERVACIONS:
Anuncis