ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Popular PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La goma”: Es forma una rotllana, on tots els alumnes aniran agafats de la mà, a la senyal, s’ajuntaran tots al mig i ràpidament es tiraran enrera, per on es trenqui la rotllana, els dos alumnes que s’hagin separat restaran elimintats. Es juga fins que la rotllana esdevé molt petita. Cal evitar riscos i fer-ho en llocs on al tirar enrera no puguin xocar contra res.
OBSERVACIONS:
Anuncis