ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La fotografia”: 2 o 3 són els fotògrafs i la resta es posen a la foto. El joc consisteix en que els fotògrafs han de descobrir quins companys s’han amagat entre la primera foto i la segona. Entre foto i foto es deixa 1 minut, en el qual els fotògrafs marxen, perquè s’amaguin 4 o 5 companys.
OBSERVACIONS: Sense amagar i canviant la posició
Anuncis