ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La cadena que es trenca”: Un dels alumnes fa de “caçador”. Aquest ha d’atrapar els altres d’un en un. Quan atrapa al primer, ha de perseguir els altres amb aquest agafat de la mà (no es pot deixar) formant una cadena de dues anelles.  Quan la cadena en tingui quatre, es dividiran en parelles (dos per una banda i dos per l’altra), que al seu torn aniran a atrapar altres jugadors.
OBSERVACIONS:
Anuncis