ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: VARIS
MATERIAL: 2 pilotes iguals
-“La cadena de la pilota”: Dues files, on els imparells estaran drets i els parells sentats, i es passaran la pilota del primer a l’últim, aquest un cop rebi la pilota, es situarà el primer i es tornarà a fer el procés fins arribar a la línia marcada.
OBSERVACIONS: Diverses
Anuncis