ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 fulls de diari
-“La bruixa maduixa”: Dos alumnes són bruixes, tot subjectant un full de paper de diari que serà la vareta. El que toquin es transforma en l’animal que vulgui, i n’imita el seu desplaçament
OBSERVACIONS: Pot escollir l’animal la bruixa
Anuncis