ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Una boleta de paper per parella
-“La boleta de paper”: Estirats un davant de l’altre (en parelles), un bufa la boleta de paper perquè aquesta arribi al seu company, es van passant la boleta amb la bufera
OBSERVACIONS:
Anuncis