ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: École des Houches PAÍS: França ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota
-“La boîte”: Un xuta la pilota i mentre el llop va a buscar-la, tots els altres van a amagar-se. Quan el llop en veu un crida: «1, 2, 3, vista la Sara». Per salvar el que està près, cal xutar la pilota sense ser vist.
OBSERVACIONS: Tradicional “Bote”
Anuncis