ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 aro per alumne
-“Juguem amb l’aro”: Cada nen té un aro per jugar-hi (rodolar o jugar amb ell), utilitzant només una mà
OBSERVACIONS: Transportar l’aro en grup reduït, amb només una mà per nen
Anuncis