ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Romania ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Inelusul”: Una rotllana de nens.  Un està dret amb els ulls aclucats o tapats, d’esquena als altres.  Els infants estiren els braços cap al centre del cercle, ensenyant els dits d’un en un. El que dirigeix el joc fa girar un dit damunt els altres infants; n’empeny un i diu: Endevina de qui és el  dit que t’he posat a sobre?
El que duu els ulls tapats ha d’endevinar de qui és el dit triat.  Pot tocar el nen per reconèixer-lo. Si l’endevina es canvia amb l’altre.  Si no el reconeix, el joc torna a començar amb la mateixa fòrmula.
OBSERVACIONS:
Anuncis