ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 8
AUTOR: GemFer PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: Mínim 12 freesbees
-“Freesbee”: El jocs consisteix a passar el freesbee a l’alumn@ que se li diu el nom. No es pot passar el freesbee si el company@ no està preparat per rebre, cal fer-ho en constant moviment per començar la sessió.
OBSERVACIONS:
Anuncis