ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 aro per parella
-“Fem una radiografia”: Un de la parella subjecta un aro amb una mà, passa l’aro de dalt a baix seguint l’alçada del company, on el company queda a l’interior de l’aro; no pot tocar el seu company amb l’aro, a la senyal canvi de rol
OBSERVACIONS:
Anuncis