ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: VARIS
MATERIAL: 1 pilota per alumne
– “Experimentar llanç i recep”: Cada nen amb una pilota, es mourà lliurement per l’espai i experimentarà diversos llançaments i recepcions, amb una o dues mans, contra un objecte (paret, columna…), o com vulgui l’alumne.
OBSERVACIONS: Amb d’altres objectes però que no siguin perillosos, amb el peu
Anuncis