ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Ens agafem de…”: Una de les parelles s’agafa per la part del cos que diu l’educador; si toquen a un altre nen/a, aquest s’enganxa a un dels dos per la part que s’havia dit
OBSERVACIONS:
Anuncis