ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 3 pilotes d’escuma
-“Els veterinaris”: Tres alumnes fan de “caçadors”, tenen la pilota d’escuma i han de tocar els altres. “L’animal” que sigui ferit, s’arrossegarà fins on estan els veterinaris, perquè el curin els hi ha de dir la part del cos ferida
OBSERVACIONS:
Anuncis