ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 4 cordes i 1 aro
-“Els ocells”: Es delimita un quadrat, i es situaran 4 cordes, una a cada extrem transversalment. Els ocells “petits” estaran quiets al damunt de les cordes, i al mig es situa un ocell “gros” en un aro; a la senyal, els ocells petits han de canviar de corda i vigilar que no els atrapi el gros, un cop a la corda si queden fins la propera tirada. Si un ocell petit es atrapat es converteix en gros, quanyen els últims cinc ocells petits.
OBSERVACIONS:
Anuncis