ORGANITZACIÓ: Relleus CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota per grup
-“El túnel”: Cada equip forma una filera molt junts amb les cames obertes, formant un túnel. El nen que està primer té la pilota i la passa per sota les cames dels altres fins que arriba a l’últim, que l’agafa i va corrent a ocupar la primera posició. Guanya l’equip que canvia primer totes les posicions.
OBSERVACIONS:
Anuncis