ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“El joc dels rituals”: Es poden posar o pintar al terra diferents dibuixos, i objectes, i l’alumne pot fer una interpretació lliure del que hi veu, ubicant la seva possible casa, els camins per on anar-hi, el transport…
OBSERVACIONS:
Anuncis